Nieuwsberichten

Nieuwe priester parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode

Beste diakens, parochieassistente en helpende priesters, ​ beste teamleden en geëngageerden​ beste leden van de kerkbesturen​ en alle gelovigen in de federatie Meeuwen-Gruitrode,     Reeds een tijd geleden vernam u dat pastoor E.P. Louis Maus per 1 januari op pensioen gaat.  Hij zal  in maart in het Antwerpse een kleine gemeenschap vervoegen van de Missionarissen van het Heilig  Hart. We zijn dankbaar om zijn vele jaren pastorale dienst en wensen hem een mooie toekomst en de  nodige gezondheid.   Ik deel jullie graag mee dat onze bisschop Patrick Hoogmartens aan E.H. Jan Beliën  pastoor-moderator in de federatie Opglabbeek en in de federatie As, gevraagd heeft om tevens  pastoor-moderator te worden in de federatie Meeuwen-Gruitrode en zodra het mogelijk is, zijn  werkzaamheden in de federatie As aan anderen door te geven. Voor het “ja-woord” op deze vraag  zijn we pastoor Jan dankbaar.   Om deze drievoudige opdracht in een overgangstijd mogelijk te maken kunnen pastoor Jan en zijn  medewerkers, zoals ook zijn voorganger, beroep doen op de hulp vanuit Bree. Ook voor deze  beschikbaarheid zeggen we uitdrukkelijk dank.  Vanaf 1 februari zal pastoor-moderator Jan Beliën zijn nieuwe taak in overgangstijd opnemen. Het is  een hele uitdaging voor hem en voor allen die betrokken zijn in liturgie en pastoraal. Mogen de  christelijke gemeenschappen in beide federaties van Oudsbergen hun roeping samen uitbouwen,  plaatsen van Godsontmoeting te zijn, en gist in het deeg van de samenleving. We vragen hiervoor  Gods zegen.  Vriendelijke groeten  Hasselt 7 januari 2021    Karel D’Huys Vicaris-generaal  ​

Actie raamkerst

Je smartphone op zak? Dan ben je klaar om door straten en buurten te wandelen om kerstbeelden te maken. Her en der ontdek je kerstbeleving en -beweging. Vredeswensen klinken en schitteren aan het vensterraam. Maak er een foto van en stuur je raamkerstfoto’s door naar kerkenleven_mgr@hotmail.com. Vermeld ook de plaats …

Beste wensen

Alle parochieteams wensen jullie een gelukkig Nieuwjaar. Samen willen zij dit jaar de overstap maken naar een nieuwe pastorale eenheid, één geloofsgemeenschap rondom Jezus. Laat de kracht van verbondenheid in ons stromen, een overvloed van broederlijke liefde ons doordringen. Laat de liefde, zichtbaar in het leven van Jezus, ons nieuwjaarsgeschenk …

Vormsel en communiecake

Er was een dankviering voor alle eerste communicanten en alle vormelingen en er was geen receptie, maar wel cake. Lees maar mee. ‘Wij hebben onze communieviering en vormsel in moeilijke coronaperiode goed doorstaan. Dankzij ieder van jullie, echt waar schitterend hebben jullie dat gedaan. Vandaag zouden we jullie bedanken en …