Pastores ploeg

De leden van de pastores ploeg dragen de dagdagelijkse zorg voor onze parochies en federatie.

Pastoor Jan Beliën
Hoeverkerkweg 3, Opglabbeek
089 23 20 85
0476 29 89 73
j.belien@telenet.be

Diaken Marc Verbeiren
Gestelstraat 3, Meeuwen
011 79 29 96
marcverbeiren@klimopmeeuwen.be

Diaken Toon Vrints
Torenstraat 4 bus 3, Meeuwen
089 47 27 97

Parochieassistente Liliane Peeters
0494 59 44 80
peeters_l@msn.com