Doopsel

Beste ouders, vooreerst willen wij u bedanken omdat u gekozen heeft om uw kind te laten opnemen in onze christelijke gemeenschap.Deze pagina vermeldt de afspraken, die in de parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode van toepassing zijn.

Waarom kiezen voor het doopsel in de Kerk?
Als ouders hun kindje laten dopen, vertrouwen ze het toe aan Gods bescherming en liefde. Ze beloven hun zoon of dochter Jezus Christus te leren kennen en hun kind een christelijke opvoeding te geven. Door het doopsel wordt hun kind opgenomen in de brede kerkgemeenschap, die zich mee verantwoordelijk voelt voor ieders groeien in geloof.

Waar en wanneer
Wij dopen elke derde zondag van de maand in één kerk (Ellikom, Gruitrode, Meeuwen of Wijshagen) van de federatie. Per doopviering worden maximaal vier kinderen gedoopt. Als er meer aanvragen zijn per maand, dan worden er twee doopvieringen gehouden. Per maand kunnen er dus maximaal acht kinderen gedoopt worden. Is de maand reeds volzet, dan wordt in overleg met de ouders verschoven naar een andere maand. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u de huidige planning terug.

Doopsel aanvragen
De ouders doen de aanvraag bij de doopselverantwoordelijke van onze parochiefederatie. Voor onze parochiefederatie is dit Marc Verbeiren. Minstens twee maanden voor de gewenste doopdatum bezorgt u haar een ingevuld aanvraagformulier, dit kan zowel op papier of per email. Rechts op deze pagina kan u dit formulier terugvinden.

Doopviering
Tot en met de kleuterschool dopen wij uw kind in een reguliere doopviering. Vanaf het eerste leerjaar gebeurt dit een federatieve viering, die we eenmaal per jaar organiseren. Meer informatie over  deze federatieve viering kan je verkrijgen bij de doopsverantwoordelijke.

Kostprijs
De doopviering in onze parochie is gratis. Toch bieden wij aan de ouders en familie de mogelijkheid om een vrije bijdrage te doen. Achter in de kerk staat een mandje waarin u uw vrijwillig bijdrage kunt doneren.

Voorbereidingsavond
Voorafgaand aan de doopviering is er altijd een voorbereidingsavond. We verwachten dat minstens één ouder, liefst beiden, aanwezig zijn op deze avond. Tijdens dit moment staan we even stil bij de betekenis van het doopsel en geven we u de mogelijkheid om kennis de maken met de andere ouders. Lukt het niet om aanwezig te zijn op deze avond, dan kiezen we in overleg met de ouders een andere maand.

Meter en peter
Om de dopeling in haar/zijn leven, samen met en naast de ouders, te begeleiden zijn er de peetouders. De ouders kiezen minstens 1 peetouder. Deze persoon is minstens 16 jaar en is gevormd in de Rooms-katholieke kerk.

Doopboekje
Wij werken met een doopboekje dat u digitaal toegestuurd wordt voorafgaand aan de doopvoorbereidingsavond. Het doopboekje vindt u eveneens terug op deze pagina. In dit boekje zijn er 2 momenten waar u de mogelijkheid heeft om een zelf gemaakte tekst in te brengen:

  • het welkomstwoord (in onderling overleg met de andere ouders)
  • en de tekst die – voorafgaand aan het toedienen van het doopsel – door de ouders gezegd wordt.

Kiest u niet voor de tekst in het boekje, dan brengt u de eigen tekst mee naar de voorbereidingsavond. Wij vragen van de ouders en familie een actieve deelname aan de doopviering onder andere door het lezen van enkele teksten. De ouders kunnen best vooraf afspraken maken met de lezers.