Nieuwsberichten

Nieuwe priester parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode

Beste diakens, parochieassistente en helpende priesters, ​ beste teamleden en geëngageerden​ beste leden van de kerkbesturen​ en alle gelovigen in de federatie Meeuwen-Gruitrode,     Reeds een tijd geleden vernam u dat pastoor E.P. Louis Maus per 1 januari op pensioen gaat.  Hij zal  in maart in het Antwerpse een kleine gemeenschap vervoegen van de Missionarissen van het Heilig  Hart. We zijn dankbaar om zijn vele jaren pastorale dienst en wensen hem een mooie toekomst en de  nodige gezondheid.   Ik deel jullie graag mee dat onze bisschop Patrick Hoogmartens aan E.H. Jan Beliën  pastoor-moderator in de federatie Opglabbeek en in de federatie As, gevraagd heeft om tevens  pastoor-moderator te worden in de federatie Meeuwen-Gruitrode en zodra het mogelijk is, zijn  werkzaamheden in de federatie As aan anderen door te geven. Voor het “ja-woord” op deze vraag  zijn we pastoor Jan dankbaar.   Om deze drievoudige opdracht in een overgangstijd mogelijk te maken kunnen pastoor Jan en zijn  medewerkers, zoals ook zijn voorganger, beroep doen op de hulp vanuit Bree. Ook voor deze  beschikbaarheid zeggen we uitdrukkelijk dank.  Vanaf 1 februari zal pastoor-moderator Jan Beliën zijn nieuwe taak in overgangstijd opnemen. Het is  een hele uitdaging voor hem en voor allen die betrokken zijn in liturgie en pastoraal. Mogen de  christelijke gemeenschappen in beide federaties van Oudsbergen hun roeping samen uitbouwen,  plaatsen van Godsontmoeting te zijn, en gist in het deeg van de samenleving. We vragen hiervoor  Gods zegen.  Vriendelijke groeten  Hasselt 7 januari 2021    Karel D’Huys Vicaris-generaal  ​