Overlijden

Wanneer een geliefde overlijdt is er diepe droefheid. Gelovigen delen in deze droefheid. De dood is en blijft voor ieder van ons iets vreselijks. Maar tegelijk geloven christenen dat de dood niet het einde is.

Het aanvragen van een uitvaart
De begrafenisondernemer neemt contact op met parochieassistente Liliane Peeters om het tijdstip en plaats van de kerkelijke uitvaart vast te leggen. De familie kan ook zelf contact nemen met Liliane om dag en uur van de uitvaart af te spreken. Als uit dit eerste contact blijkt dat er een avondwake gewenst is zal Liliane de parochieverantwoordelijke hierover inlichten. De parochieverantwoordelijke zal de familie contacteren.

Avondwake
Op de vooravond van de uitvaart is er een avondwake die geleid wordt door een gebedsleider. Tijdens de avondwake bidden we voor de dierbare overledene en zijn familie. De avondwake is geen afscheidsviering, maar een gebed van familie en vrienden, van de parochie en de buren. Pijn en verdriet worden samen gedragen.

Uitvaart
De uitvaartliturgie bestaat uit een gebedsdienst. De uitvaart met gebedsdienst wordt geleid door Pastoor Jan, diaken Marc of door een gelovige die daartoe gemandateerd werd door de bisschop. In onze federatie zijn dit Irène Leen en René Luyten. Eigen inbreng in de liturgie is mogelijk maar altijd in overleg met de leider van de uitvaart en rekening houdend met de eigenheid van de kerkelijke uitvaart.

Herdenkingsviering
Na de gebedsdienst volgt in de parochie een herdenkingsviering op vastgelegde data waaruit de familie kan kiezen.