Pastoraal plan

In de plaatselijke gemeenschappen evolueren we van geloofsgemeenschappen die een grote impact hadden op het maatschappelijk gebeuren, naar steeds kleinere groepen van gelovigen die een minderheid zijn.  Hoe kunnen wij in Meeuwen-Gruitrode, met minder gelovigen en minder priesters, toch een verdiept en authentiek geloof beleven?  Hoe kunnen wij de plaatselijke geloofsgemeenschappen levensvatbaar houden?  Wat kan best gedaan worden in samenwerking tussen de parochies?

Uit een analyse blijkt dat de frequentie van het gebruik van de kerken over een aantal jaren drastisch terug loopt. De vraag wordt nu al terecht gesteld welke infrastructuur de geloofsgemeenschap binnen een territoriale eenheid echt nodig heeft om waardig liturgie te vieren, het geloof te verkondigen en om dienstbaar in het leven te staan.

Als we de kerken willen behouden zullen we in de nabije toekomst de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik moeten exploreren. Dit kunnen zijn: concerten, tentoonstellingen, koorrepetities en voordrachten; we denken ook aan administratie, catechese, ouderavonden, vergaderingen en ontmoetingen van de plaatselijke gemeenschap.

Om op al deze terechte vragen en opmerkingen een zinvol antwoord te geven is er nood aan visie, aan concrete planning en moeten er snel acties opgestart worden.  Ons pastoraal plan 2013-2020 probeert op deze uitdagingen een antwoord te geven.

Een nieuw pastoraal plan, periode 2020 en volgende, wordt momenteel voorbereid. We nodigen jullie uit om ideeën voor de toekomstige pastorale werking aan te reiken.