Vieringen

Samen liturgie vieren vormt, naast het persoonlijk gebed en de inzet voor de medemens, een van de hoekstenen van het Christen zijn. Vanaf september 2020 is er een nieuwe regeling voor de eucharistievieringen en gebedsdiensten in onze geloofsgemeenschappen. Hieronder vind je het schema van de eucharistievieringen in onze parochies.

Weekdagen

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Gruitrode 08:00 uur
Meeuwen 08:00 uur
Wijshagen 08:00 uur

Dagelijks is er een gebedsmoment in de Sint-Martinuskerk Meeuwen. Op dinsdag is een eucharistieviering. De weekvieringen in Gruitrode gaan door van 1 maart tot 1 november.

Weekends

1e wknd 2e wknd 3e wknd 4e wknd 5e wknd
Ellikom zo 09:00 uur
Gruitrode za 18:00 uur za 18:00 uur
Meeuwen  
zo 10:30 uur
za 18:00 uur
zo 10:30 uur
 
zo 10:30 uur
za 18:00 uur
zo 10:30 uur
 
zo 10:30 uur
Neerglabbeek zo 09:00 uur
Wijshagen zo 09:00 uur

De zondagsregeling, zijnde een viering op twee plaatsen, wordt veranderd op Kerstdag en Paasdag, alsook tijdens de vieringen voor eerste communie en vormsel. Ook de viering van de patroonheilige van de parochies zal steeds in de desbetreffende geloofsgemeenschap plaatsvinden:

Meeuwen: Sint-Martinus op 11 november
Gruitrode: Sint-Gertrudis op 17 maart
Neerglabbeek: Sint-Hubertus ,1ste weekend na 3 november, parochiefeest
Wijshagen: OLV Hemelopneming op 15 augustus
Ellikom: Sint-Harlindis en Relindis op 22 maart

Hoogdagen
De viering aan de vooravond van de twee hoogdagen, Kerstmis en Pasen, is een federatieve viering en zal afwisselend doorgaan in Gruitrode en Meeuwen telkens om 19:00 uur. In 2020 betekent dit dat de kerstavondviering doorgaat in Gruitrode en de paaswake in 2021 gaat dan door in Meeuwen. In 2021 gaat de kerstavondviering door in Meeuwen en de paaswake van 2022 gaat door in Gruitrode.

Op kerstdag en paasdag is er een eucharistieviering in Wijshagen en Neerglabbeek om 09:00 uur en in Ellikom en Meeuwen of Gruitrode om 10:30 uur. Elke geloofsgemeenschap heeft dus op deze twee hoogdagen een eucharistieviering.
Op tweede kerstdag of paasmaandag is er een eucharistieviering in de kerk waar de kerstavondviering of paaswake plaats vond.
Voor Allerheiligen geldt zelfde regeling als Pasen en Kerstmis. Dit wil zeggen dat de viering op Allerzielen doorgaat in de andere weekendkerk. We starten met Gruitrode op de vooravond van Allerheiligen en dan is de viering op Allerzielen in Meeuwen.
Voor Pinksteren geldt de gewone regeling van de zondag . Op Pinkstermaandag is er een viering in Meeuwen 10:30 uur.

Gebedsvieringen
Gebedsvieringen kunnen door de geloofsgemeenschappen gehouden worden op de zondagen wanneer er geen eucharistieviering is in de eigen geloofsgemeenschap. Er zijn geen gebedsvieringen op zaterdagavond, tenzij bij overmacht of heirkracht. Deze gebedsvieringen worden voorgegaan door gebedsleiders die de daartoe bestemde vorming bij het bisdom hebben gevolgd. Tevens zullen deze gebedsleiders over de verschillende parochies samenwerken als deel van de liturgische federatieve werkgroep. Met Kerstmis, Pasen, Allerheiligen en andere hoogdagen zijn er geen gebedsvieringen.