Vieringen

Samen liturgie vieren vormt, naast het persoonlijk gebed en de inzet voor de medemens, een van de hoekstenen van het Christen zijn. Vanaf 1 juli 2022 is er een nieuwe regeling voor de eucharistievieringen en gebedsdiensten in onze geloofsgemeenschappen. Hieronder vind je het schema van de eucharistievieringen in onze parochies.

Weekends

1e wknd 2e wknd 3e wknd 4e wknd 5e wknd
Ellikom za 18:30 uur
Gruitrode za 18:30 uur
Meeuwen zo 11:00 uur zo 11:00 uur zo 11:00 uur zo 11:00 uur zo 11:00 uur
Neerglabbeek za 18:30 uur
Wijshagen za 18:30 uur

De eucharistie van een feestdag die op zaterdag valt gaat door in de parochie die aan beurt is op die zaterdag.
De andere kerkelijke hoogdagen worden gevierd in de zondagskerk, Meeuwen om 11:00 uur.

Op deze  twee dagen is er geen viering in Meeuwen:

  • 15 augustus O.L.V. Tenhemelopneming om 11:00 uur vieren we in Wijshagen.
  • 6 november feest van Sint Hubertus om 11:00 uur in Neerglabbeek.

Hoogdagen
De viering aan de vooravond van de twee hoogdagen, Kerstmis en Pasen, is een federatieve viering en zal afwisselend doorgaan in Gruitrode en Meeuwen telkens om 19:00 uur. In 2023 gaat de kerstavondviering door in Meeuwen en de paaswake van 2024 gaat door in Gruitrode.

Op kerstdag en paasdag is er een eucharistieviering in Wijshagen en Neerglabbeek om 09:00 uur en in Ellikom en Meeuwen of Gruitrode om 10:30 uur. Elke geloofsgemeenschap heeft dus op deze twee hoogdagen een eucharistieviering.
Op tweede kerstdag of paasmaandag is er een eucharistieviering in de kerk waar de kerstavondviering of paaswake plaats vond.
Voor Allerheiligen geldt zelfde regeling als Pasen en Kerstmis. Dit wil zeggen dat de viering op Allerzielen doorgaat in de andere weekendkerk. We starten met Gruitrode op de vooravond van Allerheiligen en dan is de viering op Allerzielen in Meeuwen.
Voor Pinksteren geldt de gewone regeling van de zondag . Op Pinkstermaandag is er een viering in Meeuwen 10:30 uur.

Gebedsvieringen
Gebedsvieringen kunnen door de geloofsgemeenschappen gehouden worden op de zondagen wanneer er geen eucharistieviering is in de eigen geloofsgemeenschap. Er zijn geen gebedsvieringen op zaterdagavond, tenzij bij overmacht of heirkracht. Deze gebedsvieringen worden voorgegaan door gebedsleiders die de daartoe bestemde vorming bij het bisdom hebben gevolgd. Tevens zullen deze gebedsleiders over de verschillende parochies samenwerken als deel van de liturgische federatieve werkgroep. Met Kerstmis, Pasen, Allerheiligen en andere hoogdagen zijn er geen gebedsvieringen.