Alle vormelingen van PE Land van Galilea samen

Op zaterdag 13 januari kwamen alle vormelingen van onze PE Land van Galilea samen in de kerk van Wijshagen. Ze luisterden aandachtig naar de gedrevenheid van een 10-tal vrijwilligers die actief zijn in ons PE.