Septembervieringen

Vanaf september is er een nieuwe regeling voor de eucharistievieringen en gebedsdiensten in onze geloofsgemeenschappen. Op zaterdagavond was elke week een eucharistieviering voorzien, afwisselend in Gruitrode en Meeuwen. Omwille van de coronamaatregelen, heel concreet het desinfecteren van de kerk na gebruik, zal enkel de viering in Gruitrode plaatshebben op 5 …

Maria in de tuin

Straks, nog enkele dagen en het is mei. Als we nu eens allemaal een Mariakapelletje in de tuin zetten. Een beeldje volstaat ook.  Het kan ook achter het venster. We doen al handjeklap om acht uur ’s avonds en tussendoor. We steken kaarsjes aan en laten de klokken luiden. Maar …