Vormselvieringen in Gruitrode en Meeuwen worden uitgesteld.

De vormselvieringen die dit weekend in onze federatie zouden doorgaan zijn uitgesteld. Sommige vormelingen zitten in quarantaine omdat ze school lopen in Bree. Ruim 120 leerlingen uit drie middelbare scholen in Bree zitten immers in quarantaine na positieve testen bij zeven leerlingen en twee leerkrachten. Na een beslissing van het …

Septembervieringen

Vanaf september is er een nieuwe regeling voor de eucharistievieringen en gebedsdiensten in onze geloofsgemeenschappen. Op zaterdagavond was elke week een eucharistieviering voorzien, afwisselend in Gruitrode en Meeuwen. Omwille van de coronamaatregelen, heel concreet het desinfecteren van de kerk na gebruik, zal enkel de viering in Gruitrode plaatshebben op 5 …

Hervatting liturgische vieringen in het weekend van 20 en 21 juni

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om voor de verschillende religies publieke liturgische vieringen toe te laten. Om dit veilig te laten verlopen heeft de Belgische Katholieke Kerk een draaiboek opgesteld met maatregelen en aanbevelingen om de eucharistievieringen terug te laten plaatsvinden. Op basis hiervan werd door het Federatieteam en alle …