INSCHRiJVEN VORMSEL

Kinderen geboren in 2011 mogen zich inschrijven voor het Vormsel in onze parochiefederatie.

In de bijgevoegde brief, vind je meer info over de inschrijving.

INSCHRIJVINGVORMSEL2023