Nieuwe priester parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode

Beste diakens, parochieassistente en helpende priesters, 
beste teamleden en geëngageerden
beste leden van de kerkbesturen
en alle gelovigen in de federatie Meeuwen-Gruitrode,  
 
Reeds een tijd geleden vernam u dat pastoor E.P. Louis Maus per 1 januari op pensioen gaat.  Hij zal 
in maart in het Antwerpse een kleine gemeenschap vervoegen van de Missionarissen van het Heilig 
Hart. We zijn dankbaar om zijn vele jaren pastorale dienst en wensen hem een mooie toekomst en de 
nodige gezondheid.  
Ik deel jullie graag mee dat onze bisschop Patrick Hoogmartens aan E.H. Jan Beliën 
pastoor-moderator in de federatie Opglabbeek en in de federatie As, gevraagd heeft om tevens 
pastoor-moderator te worden in de federatie Meeuwen-Gruitrode en zodra het mogelijk is, zijn 
werkzaamheden in de federatie As aan anderen door te geven. Voor het “ja-woord op deze vraag 
zijn we pastoor Jan dankbaar.  
Om deze drievoudige opdracht in een overgangstijd mogelijk te maken kunnen pastoor Jan en zijn 
medewerkers, zoals ook zijn voorganger, beroep doen op de hulp vanuit Bree. Ook voor deze 
beschikbaarheid zeggen we uitdrukkelijk dank. 
Vanaf 1 februari zal pastoor-moderator Jan Beliën zijn nieuwe taak in overgangstijd opnemen. Het is 
een hele uitdaging voor hem en voor allen die betrokken zijn in liturgie en pastoraal. Mogen de 
christelijke gemeenschappen in beide federaties van Oudsbergen hun roeping samen uitbouwen, 
plaatsen van Godsontmoeting te zijn, en gist in het deeg van de samenleving. We vragen hiervoor 
Gods zegen. 
Vriendelijke groeten 
Hasselt 7 januari 2021 
 
Karel D’Huys
Vicaris-generaal