Kies de naam voor de nieuwe pastorale eenheid

Elke parochie heeft een patroonheilige en ook elke pastorale eenheid krijgt een naam. Als lezer van K&l kan je aangeven welke naam jou het meeste aanspreekt. Daartoe vul je het hier onderstaand formulier in. Dat mag naamloos. Steek het formulier in de brievenbus van het secretariaat, Dorpsstraat 38, 3670 Oudsbergen, of stuur het op.

Ook de kerkgangers worden in de weekendvieringen van december uitgenodigd om hieraan mee te doen.

In januari zal dan de werkgroep Pastorale eenheid een aanvraag tot installatie van de pastorale eenheid richten aan het bisdom Hasselt en een naamkeuze voorstellen ter goedkeuring aan het bisdom.

De werkgroep luistert graag naar jullie mening. De vier voorgestelde namen werden weerhouden na een het federatieoverleg met alle medeverantwoordelijken van de parochies.

Uitleg over de namen kon je al lezen in dit blad. Phil Bosmans, priester van de Bond zonder naam; Land van Galilea, de streek waar Jezus weldoende rondtrok en Gods’ boodschap van liefde bracht; Sint-Paulus, van strijder tegen het geloof naar voorvechter van Jezus’ boodschap; De Bergrede, woorden van zaligsprekingen en opdracht om licht te brengen in deze wereld.