Avond voor ouders van 82 jongeren

Eind september stuurde onze parochieassistente Liliane Peeters een uitnodiging voor het vormsel van 2023 naar alle ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar. Maar liefst 82 kinderen werden ingeschreven om hun Vormsel in 2023 te doen.

Dit vormsel zal plaats vinden op zaterdag 6 mei 2023 in de kerk van Meeuwen voor 50 kinderen van Ellikom, Meeuwen en Wijshagen.

Zaterdag 13 mei 2023 is het de beurt aan  32 kinderen van Gruitrode en Neerglabbeek in de kerk van Gruitrode.

Om de nodige info te geven aan de ouders, werd er op maandag 24 oktober een infoavond georganiseerd voor alle ouders van de 82 kandidaat vormelingen. Deze avond in de kerk van Wijshagen werd massaal bijgewoond.

Catechist Vital Geelen opende deze avond met een inleiding en een voorstellingsronde van alle catechisten. Vervolgens nam pastoor Jan het woord met een bezinning. Omdat de meeste aanwezigen geen idee hadden wie pastoor Jan was, volgde een voorstelling over wie hij was en een kort woordje waarom het vormsel belangrijk is in het christelijk leven.

De powerpoint presentatie van diaken en catechist Marc Verbeiren over de “kostprijs” van een kind en wat je er allemaal voor in de plaats kreeg, sprak veel ouders aan.

Als slot van deel 1 kwam Liliane Peeters even wat praktische zaken uitleggen over het inschrijvingsformulier, de privacyverklaring en de kostprijs van de voorbereiding.

Na dit gezamenlijk infomoment, mochten de ouders per vormselgroep gaan zitten.  De kerk van Wijshagen werd opgedeeld in 3 groepen (Ellikom – Meeuwen, Gruitrode – Neerglabbeek en Wijshagen). De verantwoordelijke catechisten presenteerden het programma voor de vormelingen en maakten verdere afspraken met de ouders.  De vragen werden vlot beantwoord en dit groepsmoment werd afgesloten met het bidden van het Onze Vader in de verschillende groepjes.

Als afsluiter konden de ouders genieten van een lekkere tas koffie met een stuk cake aangeboden door het parochieteam van Wijshagen.

Ondanks de hevige regen- en onweersbuien buiten waardoor iedereen wat harder moest spreken om gehoord te worden, werd dit startmoment voor het Vormsel Meeuwen-Gruitrode als positief ervaren en wensen we alle catechisten veel succes toe in de volgende activiteiten naar het Vormsel in mei 2023 toe.

Aan allen die meewerkten hartelijk dank.