Over de federatie

Meeuwen-Gruitrode, gelegen in het hart van de Limburgse Kempen, grenst ondermeer aan de stadjes Bree, Peer en Maaseik.
De parochiefederatie behoort tot het Dekenaat Bree gelegen in het Bisdom Hasselt. De  federatie bestaat uit  de parochies Sint-Harlindis en Relindis Ellikom, Sint-Gertrudis Gruitrode, Sint-Martinus Meeuwen, Sint-Hubertus Neerglabbeek en Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming Wijshagen.

Oprichting van de federatie

Door een tekort aan priesters en een dalende kerkbetrokkenheid midden jaren negentig  kwam de leefbaarheid van de parochies in gedrang. Om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden werd  rond het jaar 2000 de parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode officieel opgericht.  Een federatie is een samenwerking van parochies. Elke parochie blijft bestaan en hun werking loopt gewoon verder.  Door de deskundigheid van elke parochie te bundelen, kunnen de parochies elkaar vanuit de federatie helpen en bijstaan.

Bestuur

Het bestuur van de federatie en de parochies gebeurt door verschillende werkgroepen, zowel op parochiaal als federatie niveau.

Federatieteam
Het bestuur van de federatie is in handen van het federatieteam. Zij ondersteunt de verschillende parochieteams. Een à twee keer per maand komt het team samen om het beleid te bespreken.

Parochieraad
Het parochieteam is een groep van dynamische mensen die, in samenwerking met de federatie en de pastoors, instaat voor het pastorale beleid van de parochie. De raad heeft een adviserende rol op bepaalde pastorale zorggebieden en organiseert tal van activiteiten.

Kerkfabriek
Elke parochie heeft haar eigen kerkfabriek. Dit is een openbare instelling die instaat voor het beheer van de roerende en onroerende goederen van de kerk, het onderhoud en de beveiliging van het kerkpatrimonium en het aanwerven en aanstellen van betaald personeel. Iedere kerkfabriek telt minimaal 5 leden die elke drie jaar verkozen worden.