Huwelijk

Vaak wordt gezegd dat het huwelijk niet alleen een gave maar ook een opgave is. Dat is ook zo. Het gaat er in het huwelijk niet alleen om dat de ander jou gelukkig maakt, maar ook dat jij de ander gelukkig maakt. Het huwelijk is een belangrijke stap als mens en als gelovige. U kiest samen met jouw partner een eigen levensrichting. De huwelijksdatum wordt best tijdig, 6 maanden op voorhand, vastgelegd bij Pastoor Jan.