Misintenties

Ter nagedachtenis van een overledene of om een bijzondere intentie laat men een eucharistieviering opdragen. In elke eucharistieviering bidden we voor overledenen. Met een misintentie voegen we er de naam van het familielid dat we speciaal willen gedenken  aan toe. Maar ook ter ere van een heilige of voor een genezing kan een intentie aangevraagd worden.

Hoe aanvragen
De misintentie kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier dat terug te vinden is aan de rechterkant van deze pagina. Geen printer? Geen nood… u vindt dit formulier ook achteraan in de kerk. Intenties voor een bepaalde datum moeten uiterlijk 20 dagen vooraf aangevraagd worden.
Het formulier kan samen met het gepaste bedrag in een gesloten omslag bezorgd worden in de brievenbus van de pastorie van Meeuwen, aan Liesbet Schrooten, Hilde Arits of Mia Drijkoningen. Het is ook mogelijk om het formulier voor of na de eucharistieviering in de kerk af te geven of in het federatie secretariaat in de pastorij van Meeuwen.

Kostprijs
Een misintentie kost 15,00 euro.