Online stemmen naam Pastorale Eenheid

In januari zal dan de werkgroep Pastorale eenheid een aanvraag tot installatie van de pastorale eenheid richten aan het bisdom Hasselt en een naamkeuze voorstellen ter goedkeuring aan het bisdom.

De werkgroep luistert graag naar jullie mening. De vier voorgestelde namen werden weerhouden na een het federatieoverleg met alle medeverantwoordelijken van de parochies.

Via deze link kan je ook online je stem uitbrengen. Naam Pastorale Eenheid