Uitvaartliturgie in Coronatijd

Vanaf 14 maart tot en met alvast 5 april 

Deze nota werd opgemaakt door de uitvaartleiders, priester en diaken van de federatie Meeuwen-Gruitrode op 14 maart.Na te zijn voorgelegd aan vicaris Bart Coenegrachts, vicaris-generaal Karel Dhuys, deken Jaak Janssen werden deze afspraken gemaakt voor de federatie Meeuwen-Gruitrode en worden zij ook doorgegeven aan de federatie Opglabbeek, federatie Bocholt-Kaulille en de pastorale eenheid Emmaüs Bree. Ook zij zullen deze nota implementeren in hun pastorale werkwijze.

KERKELIJKE UITVAARTEN OF BEGRAFENISPLECHTIGHEDEN IN DE KERK

Kerkelijke uitvaarten of begrafenisplechtigheden in de kerk kunnen plaatsvinden in beperkte kring. De beperkte kring wordt afgesproken met de betrokken familie. In het vastleggen van deze beperkte groep aanwezigen zal de voorganger van de uitvaart en de begrafenisondernemer betrokken zijn. De familie bepaalt wie genodigd wordt. Beperkte kring betekent niet alleen familie, maar kan ook buur of vriend betreffen. Een cijfer wordt hier niet opgeplakt.Er wordt een namenlijst opgemaakt van de ‘beperkte kring’.
De familie wordt gevraagd of zij, eventueel met ondersteuning, een formulier (doodsbrief, uitnodigingskaartje, kenteken,namenlijst,…) kan bezorgen aan de genodigden tot de uitvaart. Dit laat toe dat er controle kan gebeuren bij de ingang van de kerk.
Aan de begrafenisondernemer wordt gevraagd of hij deze controle begripsvol kan doen. Genodigden wordt gevraagd zichzelf kenbaar te maken.
Derden en niet genodigden worden niet tot de uitvaart toegelaten.
(Gezien de ernst van de situatie en conform met de algemene richtlijnen is hierop ook controle door burgerlijke instanties mogelijk.)

Begroetingen in de kerk worden niet gehouden. Kan het wel om hygiënische redenen, dan is het haast onmogelijk om condolerende mensen, die niet tot de beperkte kring behoren en die dan toch in de viering wensen te blijven, de toegang tot de viering te ontzeggen.

De kerkelijke uitvaart zal door de uitvaartleiders met alle zorg worden voorbereid en voorgegaan. Het zangkoor zal niet aanwezig zijn, de andere medewerkers (koster, lector ed…) wel. Muzikale momenten in de viering kunnen met CD.

De stoelrijen zullen één meter uit elkaar geplaatst worden, afhankelijk van het aantal genodigden.
Dat families niet naast elkaar zitten kan niet belet worden in deze rouwsituaties.
Ontsmettingsmiddel zal bij het binnenkomen en verlaten van de kerk beschikbaar zijn.

De gedachtenisvieringen zullen extra aandacht krijgen door het aanwezig brengen van de overledenen via foto, aangepaste teksten ed. .
Ook zal aan de familie voorgesteld worden om het ‘prentje’, het gedachteniskaartje, ook uit te reiken in deze vieringen. We beogen hiermee een zo groot mogelijke betrokkenheid van de lokale geloofsgemeenschap.
Wanneer deze vieringen plaatsvinden zal afgesproken worden met de familie en rekening houden met de evoluerende coronapandemie.
In samenspraak met familie en begrafenisondernemer kunnen regelingen voor foto en gedachteniskaartjes tot stand komen.

AVONDWAKE
Avondwake/gebedswake zal niet doorgaan tijdens deze periode (en eventuele verlenging).
Zij behoren tot de publieke liturgische samenkomsten.
Deze nota zal indien nodig aangepast worden aan mogelijke nieuwe richtlijnen van de Belgische Bisschoppen en maatregelen van de federale overheid.