Troostmoment Pinksteren Oudsbergen

Het is Pinksteren. Stokjes worden in de grond geklopt en een touw gespannen tussen de bomen. Vroege vogels komen snel kijken en vragen wat er te doen was. Een pinkstermoment met woorden van troost en steun voor allen die getroffen zijn door corona.
Om 11.15 u klingelt het klokje 7 keer. Een twintigtal mensen zijn verzameld op het oud kerkhof achter de kerk. Zij vertegenwoordigen alle Oudsbergenaren.
Welkom, sprak Jos Delbroek, voorzitter van het federatieteam van Opglabbeek, namens de christengemeenschap van Oudsbergen, hier, op hetgeen van oudsher een rustplaats was voor velen en een plek om verbondenheid te zoeken met dierbare familieleden en vrienden.
Vandaag, Pinksteren, zoeken we deze plek op om samen een steun- en troostmoment te houden voor alle mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen zijn door het coronavirus.
Dat de Geest van Pinksteren ons mag begeleiden en sterken, een teken van hoop mag schenken aan de gemeenschap van Oudsbergen en aan de hele wereld. We willen hier zijn voor allen die er niet kunnen zijn, maar met wie wij ons in stilte en gebed willen verbinden, gesterkt door de H.Geest.
Het lied “Geest van God, adem van Leven”, weerklinkt, gezongen door Kaatje Moors, en iedereen staat, op veilige afstand van elkaar, elk bij of onder een boom, even stil bij zijn eigen gedachten.
We luisteren naar bemoedigende en inspirerende woorden van burgemeester Lode Ceyssens en deken Jaak Janssen.

Burgemeester Lode spreekt met luide stem, rekent op de wind om zijn woorden over heel de gemeente te dragen. “We bemoedigen elkaar. We dragen zorg, we leven mee, we staan soms zelfs gewoon stil. We luisteren naar mensen die hun angst, hun verdriet, hun pijn met ons delen. Heel wat mensen geven het beste van zichzelf in verbondenheid met elkaar. Wij zijn dan ook dankbaar voor een initiatief als dit vandaag, ook een teken van verbondenheid en dankbaarheid aan allen die zich inzetten voor een ander. Hopelijk geeft de verbondenheid die dit initiatief uitstraalt ons kracht om samen te bouwen aan een krachtige gemeenschap.”

Deken Jaak brengt twee diepe wensen van Jezus zelf naar voren. “Een eerste wens is dat Jezus een enorm diep verlangen heeft om elke mens bij God thuis te brengen. Ik ga een plaats voor u voorbereiden. En een tweede wens die we vinden telkens Hij geconfronteerd wordt met iemand die overlijdt: Blijf maar geloven. Met dit geloof willen wij als kerkgemeenschap van Bree alle overledenen en getroffen families omringen. Moge God hen zegenen en bewaren tot in eeuwigheid. Amen.”

Lieke, een vormeling uit Ellikom, draagt het troostversje van Joke Van Leeuwen voor:
De zon blijft de zon en de maan blijft de maan
en wat nu gebeurt gaat voorbij
en ben je voorlopig ver van me vandaan
dan denk ik je dicht bij mij.

Rita en Els gaan ons voor in de voorbeden waarin wij bidden voor bescherming van Maria. :
” Bidden wij voor alle mensen waar ook ter wereld, voor wie rusteloos zoekt en verdwaalt, angstig is in deze coronatijd, voor wie geen uitkomst ziet in dit leven, voor wie hunkert naar aandacht en liefde, voor wie de wereld onnoemelijk, onbegrijpelijk donker wordt, dat God hen heelt en zegent, dat Maria hen beschermt en dat wij getuigen in woord en daad dat de liefde sterker is dan de dood.
Bidden wij dat de Geest liefde, hoop, kracht, troost, creativiteit, moed, bestuursvaardigheid, verstand, tedere nabijheid en zorg over de mensen uitstrooit, hen in vuur en vlam zet voor ieder ander.”

Dan gaat Gerta ons voor bij het bidden van het weesgegroet.
Vital Geelen, moderator federatie Meeuwen-Gruitrode, sluit af:
“107 bevestigde covid-19-besmettingen in Oudsbergen.
Voor hen, voor hun familie,
Voor alle zorgverstrekkers in onze parochies en gemeente,
Voor alle kinderen die ‘gewoon’ kind willen zijn, naar school lopen,spelen en ravotten, in de buurt rondhangen met vrienden en gewoon thuis willen komen bij oma en opa, overal
Voor alle gelovigen, voor wie deze hoogdag, zo anders is
Voor bedrijfsleiders en werkers van het eerste en het laatste uur
Voor alle bestuurders in alle geledingen van onze samenleving
Voor alle vrijwilligers die nu meer dan ooit het licht en zout voor mens en wereld zijn.
Voor alle Maria’s, waar ook ter wereld en voor allen die zijn als haar,
hangen wij een vlucht van107 pinksterduiven op als steun en bemoediging,
als geestrijk teken van hoop.
Mag ik jullie uitnodigen om elk enkele duiven op te hangen aan de draden hier tussen de bomen gespannen. Nadat u dit gedaan heeft neemt u het pinkstervuur mee huiswaarts door middel van een intentiekaars.
Mag ik u allen van harte danken voor uw aanwezigheid. U was hier in naam van allen waar ook ter wereld, en zeker hier, getroffen door corona.”

De klok klingelt nog 70 maal. Zeven maal zeventig maal dank aan alle hulpverleners. Zoveel steun en troost aan allen die door het coronavirus getroffen werden. Mogen Gods Geest jullie allen kracht geven opnieuw voluit te leven in het spoor van Jezus, onderweg naar God

Video Pinkstermoment