Pastoor pater Louis op pensioen

Pastoor Louis Maus kondigde op de federatieraad van 7 september zijn op pensioenstelling aan. In een gesprek met de bisschop bood hij zijn opdracht, pastoor zijn in de federatie Meeuwen-Gruitrode, aan een nieuwe voorganger aan. Pastoor Louis gaat op pensioen op 1 januari 2022. Een andere priester kan straks zijn plaats innemen. Hopelijk volstaan de volgende maanden om de bisschop toe te laten een nieuwe voorganger aan te duiden voor de federatie Meeuwen-Gruitrode. Zeker op de federatieraad werd vol verwachting uitgekeken naar een ‘andere’ om mee op weg te gaan. Iedereen was er zich wel van bewust dat Jezus ons uitnodigt om op weg te gaan naar de anderen, de kleinsten eerst. Ook zonder voorganger lopen wij niet doelloos, verloren rond. Maar dat belet niet dat de raad de hoop uitsprak dat een ‘opvolger’ snel gevonden wordt om de weg naar een pastorale eenheid snel en met respect voor iedereen te kunnen uitbouwen. De vrijwilligers van de federatieraad nemen alvast hun verantwoordelijkheid en bouwen via Woord en daad aan een levensnabije pastoraal, een samenleving met levenskansen voor iedereen, de armsten en de kleinsten eerst. Zo zullen zij trachten de bediening van de sacramenten zo goed mogelijk te waarborgen en te vernieuwen, de vrijwilligers van zo vele werkgroepen en verenigingen daadwerkelijk te ondersteunen, welzijnsprojecten, dichtbij en veraf, te ontwikkelen, het Woord van God te exploreren, te verdiepen en in het dagelijkse leven gestalte te geven. Dit alles zullen zij vreugdevol doen als deel van één familie, als broers en zussen van elkaar, in broederlijkheid verenigd rondom onze grote broer, Jezus Christus. Hij mag in de alles het voortouw nemen en ons leiden op onze weg ten leven.