Misintenties en nieuws vroeger doorgeven

Om het abonnementsgeld van Kerk en Leven niet te moeten verhogen, heeft de Parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode enkele tijd geleden beslist om van de late inzending over te schakelen naar de midden inzending. Dat houdt in dat alle te publiceren teksten, foto’s en andere artikelen ten laatste donderdagmorgen de drukkerij moeten bereiken, om de daaropvolgende week woensdag te kunnen gepubliceerd worden. Om daaraan te kunnen voldoen is het nodig dat al het te publiceren materiaal uiterlijk MAANDAGMIDDAG de plaatselijke correspondenten bereikt, zodat deze nog de mogelijkheid hebben alles te verwerken. Daarna wordt dit dan naar het centrale parochiesecretariaat gestuurd, waar nog eens alles gebundeld en geordend moet worden. In de loop van woensdag dient dan de definitieve tekst, bestemd voor de editie van de daaropvolgende week, naar de drukkerij in Antwerpen te worden verzonden.