Laatste keer Pater Willy

Pater Willy werd in alle parochies op een passende manier bedankt voor jarenlange inzet als voorganger in de eucharistievieringen, als hulp van pastoor Louis. Vanuit de parochie Ellikom kregen we dit dankwoord. Het mag gelden voor alle parochies in onze federatie.

 

Beste vrienden hier aanwezig, vandaag is het de laatste keer dat pater Willy ons voorging in de eucharistieviering. We willen dan ook even dankbaar terugblikken naar de inzet die deze man leverde voor de parochie Ellikom. We weten niet zo veel over deze man maar pater, we zijn u zeer dankbaar voor uw inzet. We willen het goede van het verleden even in herinnering brengen. Je was telkens hier om ons voor te gaan ook bij de eerste communicantjes en telkens goed op tijd. Het is vandaag de laatste keer en dat stemt ons droevig maar tegelijkertijd is het een beetje een feest om u dank te zeggen voor de ondersteuning. Pater Willy, u was en is nog steeds een werknemer van de Heer die door elkeen in onze parochie wordt gewaardeerd en op handen gedragen. We wensen u nog vele jaren een goede gezondheid en deugddoende arbeid voor de Heer.

U volbracht uw taak tot het laatste moment met heel veel enthousiasme.

Dit lieten zelf de eerste communicantjes en hun ouders nog horen tijdens de dankviering, ook al kan pater Willy wel eens de klok uit het oog verliezen. Maar de ouders en de kinderen hingen aan zijn lippen. Hij kon het boeiend brengen. Ja, de kerken lopen leeg maar twee ouders vertelden me tijdens de receptie na de dankviering het volgende: ”Hij kent geen tijd, maar wat hij vertelt is zeker de waarheid en er zit voor elk een boodschap in ook voor ons al zijn we zelf geen grote kerklopers.”

Pater Willy, het schoonste geschenk dat men iemand kan geven, geef je zelf nu weg: namelijk de herinnering aan een mens die je mocht ontmoeten, zeker als deze man je het enthousiaste levensritme gaf om de ingeslagen weg verder te gaan. De weg die uzelf in het verleden met ons bent gegaan.

Dank u wel Pater Willy.

Het ga je goed en we hopen u nog eens terug te mogen ontmoeten.

Daarna kreeg de pater nog een geschenk en het applaus dat klonk  was er eentje van alle kerkgangers van onze federatie. Dank je wel.