Inhuldiging Sint-Willibrordus Kapel

Zondag 8 september 2019 was een hoogdag in Gruitrode. De gerestaureerde Sint-Willibrordus kapel op de Muisvenstraat werd in gewijd.
De kerkfabriek van Gruitrode organiseerde samen met de gemeente Oudsbergen en verschillende lokale verenigingen een heus volksfeest. Om 9.45 uur verzamelden de verschillende verenigingen waaronder de schutterij van Ellikom, de Landelijke Gilde, Okra, KSA en Chiro Gruitrode, de Reuzengilde, de leden van de kerkfabriek, leden van Villa Imago en een delegatie van het gemeentebestuur aan de kerk. Klokslag 10.00 uur vertrok een processie aan de kerk naar de Sint-Willibrordus kapel. Deze authentieke processie trok door de Muisvenstraat. Achter de vaandeldrager, trommelden de leden van de schutterij een flinke marche. Zij werden gevolgd door enkele leden van onze jeugdverenigingen die het beeldje van Sint Willibrordus op een draagberrie toonden aan de toeschouwers. De reuzen Jang en Beth liepen ook mee in de processie. Beth had er niet zo’n zin in en parkeerde op de helft van de processie langs de kant. Enkel Jang kon verder gaan.
De reuzen werden gevolgd door de burgemeester en een delegatie van het schepencollege. De verschillende verenigingen met vlaggendragers kwamen als volgende aan de beurt. Willibrordus kon ook niet ontbreken in de processie. Met paard en kar vol diertjes trok hij naar zijn kapel. Een ruime delegatie van lokale bewoners gevolgd door pastoor Jaak Kerkhofs geflankeerd door flambouwen en een traditionele hemel sloten de processie af. Na een 40-tal minuten eindigde de processie bij de kapel.
Nadat een 300 mensen plaats namen in de schuur van de familie Gabriëls, kon het tweede deel van de inhuldiging gebeuren: de misviering in het Royer dialect. Jaak Kerkhofs was de voorganger van deze viering. De muziek werd opgeluisterd door de harmonie Onder Ons Gruitrode. De leden van de harmonie speelden mooie en sfeervolle liedjes tijdens de viering. Willibrordus “himself” kon ook niet ontbreken tijdens deze viering. In zijn preek schetste hij zijn levensverhaal en hoe hij in onze streken terechtkwam. Alle aanwezigen luisterden aandachtig en zijn preek werd met een kwinkslag afgesloten. Na deze interessante preek, werd de misviering in het Royer dialect verdergezet. Aan het einde van de viering kwam onze burgemeester nog een korte speech geven. Hij vertelde waarom het zolang heeft geduurd om deze restauratie uit te voeren en verklaarde dat we nu ook allemaal trots
mogen zijn op het eindresultaat. De kapel is het oudste gebouw van de gemeente Oudsbergen. Eigenlijk het begin van onze gemeente. Een kleine delegatie bracht het beeld na de viering naar de kapel, die nog plechtig ingewijd werd door priester Jaak Kerkhofs.
Na de viering trakteerde de gemeente, in samenwerking met de KSA en Chiro, alle aanwezigen op een receptie met drankjes, soep en broodjes. Alle aanwezigen waren vol lof voor de goede organisatie van deze processie en viering. Dankzij een goede samenwerking tussen het kerkbestuur van Gruitrode, de gemeente Oudsbergen, Villa Image, de Reengenoten, schutterij Harlindis en Relindis, harmonie Onder ons, de lokale verenigingen en vrijwilligers was deze inhuldiging een geslaagd feest in Gruitrode.