Hervatting liturgische vieringen in het weekend van 20 en 21 juni

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om voor de verschillende religies publieke liturgische vieringen toe te laten. Om dit veilig te laten verlopen heeft de Belgische Katholieke Kerk een draaiboek opgesteld met maatregelen en aanbevelingen om de eucharistievieringen terug te laten plaatsvinden. Op basis hiervan werd door het Federatieteam en alle kerkbesturen beslist om in onze federatie vanaf het weekend van 20 en 21 juni opnieuw vieringen te houden. De beslissing werd genomen met in acht name van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en de haalbaarheid voor alle betrokkenen. Fysieke veiligheid en mentaal welbevinden van iedere kerkganger wordt in de hoogste mate beoogd.

Welke beslissingen werden door het Federatieteam genomen

 • hervatting in het weekend van 20 en 21 juni;
 • het uitgangspunt bij de besluitvorming is de opstart van het nieuwe vieringenplan vanaf september 2020, zoals gepubliceerd op onze website en in  Kerk & Leven nr. 23;
 • in de federatie willen we elk weekend 2 eucharistievieringen houden op zondag;
 • de uren van deze vieringen werden zo bepaald, 09:00 uur en 10:30 uur, dat één voorganger beide vieringen kan voorgaan;
 • de twee zondagseucharistievieringen gaan door in de kerken Gruitrode (09:00 uur) en Meeuwen (10:30 uur);
 • op 5 juli zal er, naast de vieringen in Gruitrode en Meeuwen, ook een eucharistieviering zijn in Ellikom (10:30 uur) en Wijshagen (09:00 uur);
 • op 2 augustus zal er naast de vieringen in Gruitrode en Meeuwen ook een viering zijn in Ellikom (10:30 uur) en Neerglabbeek (09:00 uur);
 • op 15 augustus, een zaterdag, zal de viering van O.L.V. Tenhemelopneming doorgaan in de kerk van Wijshagen (19:00 uur);
 • misintenties zullen tot nader bericht niet gelezen worden in de vieringen. Omwille van het beperkt aantal plaatsen in verschillende kerken werd dit besluit genomen. Reeds gevraagde intenties zullen later hernomen worden;
 • gedachtenisvieringen worden nog niet gehouden;
 • als de voorganger door omstandigheden niet aanwezig is, zal een gebedsviering gehouden worden en een mogelijk nieuwe regeling voor de vieringen bekendgemaakt worden;
 • de communicatie zal gebeuren in Kerk & Leven, op de website, in de vieringen en in de infobladen aan de kerken;

Reserveren

Met toepassing van de veiligheidsmaatregelen kunnen in onze kerken slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, maximum 100 personen, Op dit ogenblik moeten de volgende regels in acht genomen worden:

 • per persoon moet 10 m² ruimte voorzien worden;
 • er altijd 1,5 m afstand behouden blijft tussen de aanwezigen, met uitzondering van mensen die onder één dak wonen.

Dit betekent dat:

 • er in de kerk van Neerglabbeek plaats is voor 40 personen;
 • er in de kerk van Gruitrode plaats is voor 65 personen;
 • er in de kerk van Ellikom plaats is voor 62 personen;
 • er in de kerk van Wijshagen plaats is voor 52 personen;
 • er in de kerk van Meeuwen plaats is voor 85personen.

Dit kan nog wijzigen in de volgende weken. Er is dus plaats. Je bent welkom. Je kan veilig de eucharistieviering bijwonen. Maar het maximum aantal aanwezigen zal strikt nageleefd worden. Daarom kan je een plaats reserveren in de viering. Hoe doe je dat?

Telefoneren naar 011 63 39 65 (woensdag / donderdag / vrijdag tussen 17:00 uur en 20:00 uur) of via mail tot vrijdagavond 20:00 uur naar zr.magdaschepers@telenet.be.

Je geeft je naam, adres, telefoon en mailadres, indien je dit bezit, door, alsook de viering waar je naar toe wenst te gaan. Je kan reserveren voor één week. Iedere week opnieuw. Heb je gereserveerd, dan ben je zeker van je plaats. Zonder reservatie kan je mee eucharistievieren, maar als het maximum aantal plaatsen bereikt is, zal je niet in de kerk binnen kunnen.

Blij vieren

Vital Geelen, moderator Federatieteam, is enthousiast. ‘Blij dat we weer kunnen vieren ook al is het dan beperkt en met allerlei voorwaarden. Samen met alle geloofsgemeenschappen werkten we een regeling uit. Het laat ons toe om gesterkt vanuit de zondagse eucharistie anders te gaan leven. Te leven, zoals Jezus ons voorleefde.’

Pater Louis, geruggensteund door Hubert Moors Wijshagen, gaat graag voor. Pater Willy zal dat ook doen. “Iedereen is welkom. Wellicht ben je nog wat angstig. Maar de kerkbesturen en de teams hebben er alles aan gedaan om het veilig te laten verlopen. Dus kom maar, want ik zie jullie graag. Overal en zeker in de kerk. Wil je zeker zijn van plaats? Reserveer dan even bij de zusters van Ellikom”

De kerkbesturen staan in voor de veiligheid. Jaak Vaesen, voorzitter van het Centraal Kerkbestuur Oudsbergen, stelt ons gerust en nodigt uit: “Wij zullen er alles aan doen om onze kerken coronaveilig te maken en samen vieren, een ontmoeting tussen God en mensen, mogelijk te maken. Iedereen is van harte welkom.”

Je komt! Let hier op

 • ben je ziek? Hoest je? Koorts? Thuis blijven uit veiligheid voor de anderen;
 • hou altijd en overal 1,5 m afstand: bij het binnenkomen, het te communie gaan en het buitengaan. Woon je onder hetzelfde dak, dan moet dit niet;
 • was je handen bij het binnengaan. Er is handgel aanwezig;
 • ga in de kerk zo zitten dat er steeds 2 stoelen vrij zijn met je buur links en rechts. Zit je als koppel of samenwonende familie bij elkaar dan hou je links en recht van jullie 2 stoelen vrij;
 • er zijn geen zangboekjes of misblaadjes in de kerk. Er is geen koorzang en meezingen wordt niet gevraagd. Er zullen liederen via cd/stick gespeeld worden;
 • te communie gaan gebeurt slechts via één rij in de middenbeuk. Eerst één beuk per rij, vervolgens de andere beuk per rij. Volg de richtlijnen van elke kerk apart;
 • er is één bedienaar van de communie, met mondmasker en met ontsmette handen;
 • de communie wordt ontvangen met gestrekte arm en genuttigd als men terug op zijn plaats is;
 • om te beletten dat men personen moet voorbijsteken, zal gevraagd worden dat iedereen mee aanschuift bij het te communie gaan, ook als men niet te communie gaat, tenzij de organisatie van de kerk anders toelaat;
 • stewards zullen aanwezig zijn om alles mee in goede en veilige banen te leiden. Volg hun aanwijzingen.