Coronaveiligheidsmaatregelen bij vieringen

We respecteren zeker de algemene hygiënevoorschriften, zoals handgel gebruiken, niezen in de elleboog of in een papieren zakdoekje, geen handen schudden, geen vriendschapskus.

We zetten een mondmasker op bij het binnen- en het buitengaan van de kerk.

Er zullen stewards zijn, we volgen hun aanduidingen.

Bij het binnenkomen van de kerk, vullen we eerst de plaatsen vooraan in de kerk op, dan werken we verder naar achter toe. Zo beperken we het langs en door elkaar lopen. Gezinnen of groepjes mensen die onder hetzelfde dak wonen, mogen dichter bij elkaar zitten, tussen de anderen is er steeds 1,5 m afstand.

Het collectegeld wordt niet opgehaald, je kan het in een mandje gooien bij het buitengaan. Doe dit ook, want ook liturgie vieren kost geld.

Te communie gaan, gebeurt heel ordelijk. Je ontvangt de communie met gestrekte, uitgestoken armen en je nuttigt de communie pas als je terug op je plaats bent. De voorganger zegt voor de communie: “Lichaam van Christus” en de aanwezigen beamen dat. Dit gebeurt niet meer bij het uitreiken van de communie. Om het passeren op minder dan 1,5 m te voorkomen, kan je best meeschuiven in de rij. Zo niet is het aangewezen dat iedereen net voor de communie zijn mondmaskertje opzet. Er is slechts één bedienaar van de communie die de communie aanreikt met gestrekte arm, mondmasker aan en die voor de communie zijn handen ontsmet.

Aanwijzingen van hoe we vieren en waar we op moeten letten, zal op allerhande plaatsen in en aan de kerk worden aangebracht.