Communie en vormsel in Wijshagen

In Wijshagen hebben we op donderdag 30 mei twee mooie vieringen gehad.In de puzzel van 34 puzzelstukjes werd op deze dag het laatste puzzelstukje gelegd. Hierdoor was de puzzel af en kunnen de communicantjes en vormelingen van onze parochie beginnen aan een nieuwe puzzel. 20 communicantjes mochten er voor de eerste keer Jezus ontvangen en 14 jongeren schitterden terwijl ze hun doopbelofte hebben hernieuwd. We willen alle kinderen, jongeren, ouders, meters en peters nog eens hartelijk feliciteren en bedanken voor het slagen van deze feestelijke dag.

Samen met de communicantjes van Wijshagen, Plockroy en alle vormelingen willen we nog één keer de sterren van de hemel zingen en onze dank tegenover de Heer uitdrukken. Daarna willen we nog eens even klinken op de mooie dag met de communicantjes, vormelingen en hun ouders tijdens de receptie die aangeboden wordt door de parochie.

Om deze viering even goed te laten verlopen als de communievieringen, verwachten we alle communicantjes van Wijshagen en Plockroy op vrijdag 14 juni van 16:45 uur tot 17:45 uur in de kerk van Wijshagen. De vormelingen worden er dan eveneens verwacht van 16:45 uur tot ongeveer 18:25 uur.

Tot dan!!!