Beste wensen

Alle parochieteams wensen jullie een gelukkig Nieuwjaar. Samen willen zij dit jaar de overstap maken naar een nieuwe pastorale eenheid, één geloofsgemeenschap rondom Jezus. Laat de kracht van verbondenheid in ons stromen, een overvloed van broederlijke liefde ons doordringen. Laat de liefde, zichtbaar in het leven van Jezus, ons nieuwjaarsgeschenk zijn. Laat ons ontdekken hoe belangrijk en nodig iedereen is in onze pastorale eenheid, die menselijke familie waarvan God zoveel houdt. Moge God ons allen dragen in 2022