Eerste communie in Ellikom

Zondag 12 mei om 10:30 uur zat de kerk in Ellikom voor driekwart vol. Dan weet je dat ze er iets biezonders vieren. Twee meisjes en zes jongens van of rond zeven jaar ontvingen er in het bijzijn van hun ouders, grootouders, meters en meters, familie, kennissen en van parochianen, hun eerste communie. Het is de leeftijd dat jongeren al enig besef en aanvoelen hebben om een band met iemand op te bouwen. Voor Jezus als vriend kunnen zij openstaan.
De communicanten waren creatief in de gebeden en zang; een gastkoor begeleidde hen hierbij met veel enthousiasme. De rode draad in de lezingen was dat ieder van ons nood heeft aan een liefdevolle thuis en dat Jezus erg bedacht is met ieder van ons en ons de hand reikt als we het moeilijk hebben of afdwalen. Dit alles kon gebeuren onder de gemoedelijke begeleiding van priester Willy en diaken Marc. Het gaf een warm thuis-gevoelen. Dit geeft goesting om nog eens meer zo gezinsvieringen te mogen meemaken.
Zo’n viering kan je niet zomaar uit je mouwen schudden. Een hele ploeg overtuigde gelovigen werkten aan dit gebeuren : juffrouw Lieve, zuster Magda, parochie-assistente Lisette, de organist, de bloemenschiksters, de voorgangers, de koster, de ouders en wellicht nog mensen achter de schermen. Met een positieve ingesteldheid en door samen te werken krijg je ook een positieve sfeer en ligt het meevieren voor de hand. Een spontaan en welverdiend applaus weerklonk dan ook op het einde van de viering.